لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

لیستی از تمام ابزارهای متن موجود در سایت لیتب
جستجو در ابزار های بخش
[ در میان ابزارهای نمایش داده شده در همین صفحه ]
فیلتر های بخش
ابزارهای متن
31 : تعداد ابزارها
جدا کردن متن ها از همنمایش جداگانه کلمات یک متن چسباندن متن ها به همچسباندن کلمه ها ی لیست به هم تکرار کننده متنتکرار یک عبارت به تعداد مثلا 10 بار برعکس کردن متننمایش یک متن از انتها به ابتدا کوتاه کننده متننمایش مثلا فقط 10 حرف از اول یک جمله حذف فضای خالی دو سر متنحذف فضای خالی از دو سر متن اضافه کردن کلمه به ابتدای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'کسب یک امتیاز' اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم' حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری حذف خطوط خالی از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های خالی شمارش تعداد کاراکترهای متنچند کاراکتر در متن من وجود دارد؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ شمارش تعداد پاراگراف های متنچند پاراگراف در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ تبدیل حروف متن به حروف بزرگنمایش یک متن انگلیسی با حروف بزرگ تبدیل حروف متن به حروف کوچکنمایش یک متن انگلیسی با حروف کوچک تبدیل حروف متن به اندازه تصادفینمایش یک متن انگلیسی با حروف تصادفی کوچک یا بزرگ مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ بررسی حداکثر طول پست در گوگل پلاسآیا می توانم این متن را در گوگل پلاس پست کنم؟ بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ بررسی حداکثر طول پست در اینستاگرامآیا می توانم این متن را در اینستاگرام پست کنم؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن
1