لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

تبدیل شتاب

مثال های تبدیل شتاب
راهنمای ابزار

چگونه واحدهای شتاب را به یکدیگر تبدیل کنیم؟

برای تبدیل واحدهای شتاب به یکدیگر با استفاده از این ابزار

  1. ابتدا مقدار واحد خود را وارد کنید.
  2. سپس واحد خود را در بخش "تبدیل از" انتخاب کنید.
  3. در بخش "تبدیل به" واحدی را که قصد تبدیل به آن را دارید وارد نمایید.
  4. به صورت خودکار مقدار مورد نظر به واحد جدید تبدیل می شود.
  5. با تغییر واحد ها، تبدیلات هم به صورت خودکار انجام می شود.