;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

تبدیل انرژی

مثال های تبدیل انرژی
راهنمای ابزار

چگونه واحدهای انرژی را به یکدیگر تبدیل کنیم؟

برای تبدیل واحدهای انرژی به یکدیگر با استفاده از این ابزار

  1. ابتدا مقدار واحد خود را وارد کنید.
  2. سپس واحد خود را در بخش "تبدیل از" انتخاب کنید.
  3. در بخش "تبدیل به" واحدی را که قصد تبدیل به آن را دارید وارد نمایید.
  4. به صورت خودکار مقدار مورد نظر به واحد جدید تبدیل می شود.
  5. با تغییر واحد ها، تبدیلات هم به صورت خودکار انجام می شود.