;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

آمار و اطلاعات متن


آمار متن
تعداد کل کاراکتر ها
تعداد کل کلمات
تعداد کل خطوط
تعداد کل پاراگراف ها
حجم
طول مجاز شبکه های اجتماعی

پر استفاده ترین ابزارهای متن

تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا شمارش تعداد پاراگراف های متنچند پاراگراف در متن من وجود دارد؟ بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ شمارش تعداد کاراکترهای متنچند کاراکتر در متن من وجود دارد؟ مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟
راهنمای ابزار

چگونه اطلاعات کاملی درباره یک متن به دست آوریم؟

برای به دست آوردن اطلاعات کامل در باره متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. متن را وارد کنید.
  2. در هنگام تایپ کردن متن، اطلاعات کاملی از متن نمایش داده می شود.