;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

آمار و اطلاعات متن


آمار متن
تعداد کل کاراکتر ها
تعداد کل کلمات
تعداد کل خطوط
تعداد کل پاراگراف ها
حجم
طول مجاز شبکه های اجتماعی

پر استفاده ترین ابزارهای متن

تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم تبدیل حروف متن به حروف کوچکنمایش یک متن انگلیسی با حروف کوچک اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم'
راهنمای ابزار

چگونه اطلاعات کاملی درباره یک متن به دست آوریم؟

برای به دست آوردن اطلاعات کامل در باره متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. متن را وارد کنید.
  2. در هنگام تایپ کردن متن، اطلاعات کاملی از متن نمایش داده می شود.