;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

کوتاه کننده متن

تعداد حروف
جهت حذف کردن
مثال های کوتاه کننده متن

پر استفاده ترین ابزارهای متن

مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم بررسی حداکثر طول پست در فیس بوکآیا می توانم این متن را در فیسبوک پست کنم؟ شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم'
راهنمای ابزار

چگونه یک متن را کوتاه کنیم؟

برای کوتاه کردن یک متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. متن ورودی را ثبت کنید.
  2. حداکثر تعداد حروفی که می بایست در نتیجه نهایی وجود داشته باشد را مشخص کنید.
  3. جهت حذف کردن حروف اضافه را مشخص کنید.
  4. در صورتیکه گزینه "اعمال این ابزار بر روی تک تک خطوط" تیک خورده باشد، هر خط از متن به صورت جداگانه کوتاه می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، کل متن به یکباره کوتاه می شود.
  5. در هنگام تغییر هر کدام از موارد بالا نتیجه به صورت خودکار نمایش داده می شود.