ابزار های من

مشخص نمودن اطلاعات اولیه در مورد متن

متن

اطلاعات متن (اطلاعات کلی)

آمار
تعداد کل کاراکتر ها
تعداد کل کلمات
تعداد کل خطوط
تعداد کل پاراگراف ها
حجم
طول مجاز
Facebook
Twitter
+Google
Telegram
Instagram

اطلاعات متن جزئی

کاربرد ابزار نمایش مشخصات متن

تعداد کل کاراکتر های استفاده شده در متن ، تعداد کل کلمات و همچنین تعداد کل خطوط و پاراگراف در متن و البته حجم کل متن به بایت ، برخی از اطلاعاتی است که ابزار "مشخص نمودن اطلاعات اولیه در مورد متن" آنها را نمایش می دهد. امکان نمایش و یا عدم نمایش متن در انواع شبکه های اجتماعی مانند Facebook ، Twitter ، Google+ ، Telegram ، Instagram و مشخص نمودن پر استفاده ترین کلمات در متن ، از دیگر امکانات این ابزار می باشد.
ابزارهای مشابه