;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت مک آدرس تصادفی

تعداد

راهنمای ابزار

چگونه مک آدرس (MAC address) تصادفی درست کنیم؟

برای ساخت مک آدرس تصادفی با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند مک آدرس تصادفی ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت مک آدرس تصادفی شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. تعداد مک آدرس های مورد نظر را مشخص کنید.
  2. در انتها با استفاده از دکمه "ساخت مک آدرس تصادفی"، مک آدرس های خود را مشاهده کنید.