لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت تاریخ تصادفی

تعداد

راهنمای ابزار

چگونه تاریخ تصادفی درست کنیم؟

برای ساخت تاریخ تصادفی با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند تاریخ تصادفی ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت تاریخ تصادفی شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. تعداد تاریخ های مورد نظر را مشخص کنید.
  2. در انتها با استفاده از دکمه "ساخت تاریخ تصادفی"، تاریخ های خود را مشاهده کنید.