;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت ایمیل تصادفی

تعداد

راهنمای ابزار

چگونه ایمیل تصادفی درست کنیم؟

برای ساخت ایمیل تصادفی با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند ایمیل تصادفی ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت ایمیل تصادفی شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. تعداد ایمیل های مورد نظر را مشخص کنید.
  2. در انتها با استفاده از دکمه "ساخت ایمیل تصادفی"، ایمیل های خود را مشاهده کنید.