لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت پسورد تصادفی

تعداد عدد
حداقل کاراکتر
حداکثر کاراکتر
کاراکترهای دیگر
راهنمای ابزار

چگونه رمز عبور تصادفی درست کنیم؟

برای ساخت رمز عبور تصادفی با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند رمز عبور تصادفی ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت رمز عبور تصادفی شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. ابتدا تعداد رمز های عبور مورد نظر را مشخص کنید.
  2. حداقل تعداد کاراکترها و حداکثر تعداد کاراکتر هایی را که می بایست در رمز های ساخته شده وجود داشته باشند را مشخص کنید که در این حالت تعداد هر یک از این رمزها به صورت کاملا تصادفی بین حداقل و حداکثر مشخص شده می باشد.
  3. کاراکترهایی که می بایست در رمز عبور وجود داشته باشند را انتخاب کنید برای مثال رمز های عبوری که می بایست فقط شامل حروف یزرگ انگلیسی و اعداد باشند را با انتخاب گرینه های مربوطه محدود کنید.
  4. در صورتیکه به کاراکترهای متفاوت تری نسبت به گزینه های موجود نیاز دارید می توانید آن ها را در بخش "کاراکترهای دیگر" بنویسید برای مثال حروف فارسی.
  5. در انتها با استفاده از دکمه "تولید رمز"، رمزهای عبور مورد نظر خود را مشاهده کنید.