لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت متن تصادفی لورم ایپسوم

تعداد
نوع لورم
زبان
راهنمای ابزار

چگونه لورم ایپسوم (متن تصادفی بی معنی) درست کنیم؟

برای ساخت لورم ایپسوم با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند لورم ایپسوم ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت لورم ایپسوم شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. ابتدا تعداد لورم ایپسوم های مورد نظر را مشخص کنید.
  2. نوع عباراتی که می توانند ساخته شوند را مشخص کنید یعنی انتخاب کنید که می خواهید چند کلمه ساخته شود یا جند جمله یا چند پاراگراف.
  3. زبان مورد نظر را انتخاب کنید یعنی عبارات فارسی ساخته شوند یا عبارات انگلیسی.
  4. در انتها با استفاده از دکمه "تولید عبارت تصادفی"، لورم ایپسوم های خود را مشاهده کنید.