لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت اعداد تصادفی

تعداد عدد
کوچکترین عدد
بزرگترین عدد
راهنمای ابزار

چگونه عدد تصادفی درست کنیم؟

برای ساخت عدد تصادفی با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند عدد تصادفی ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت عدد تصادفی شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. ابتدا تعداد اعداد تصادفی مورد نظر را مشخص کنید.
  2. محدوده اعداد تصادفی ساخته شده را با استفاده از "کوچکترین عدد " و "بزرگترین عدد" مشخص کنید.
  3. نوع اعدادی که باید ساخته شوند را انتخاب کنید اعداد صحیح، اعداد اعشاری یا هر دو.
  4. در انتها با استفاده از دکمه "تولید عدد تصادفی"، اعداد تصادفی خود را مشاهده کنید.