لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت شناسه منحصر به فرد Guid

تعداد GUID
راهنمای ابزار

چگونه شناسه منحصر به فرد (GUID) درست کنیم؟

برای ساخت شناسه منحصر به فرد با استفاده از این ابزار نیازی به هیچ کار خاصی نیست چون به محض باز کردن این صفحه، به صورت خودکار یک یا چند شناسه منحصر به فرد ساخته می شود. چنانچه نیاز به ساخت شناسه منحصر به فرد شخصی تری دارید می توانید با استفاده از گزینه های مشخص شده به صورت زیر اقدام کنید:

  1. تعداد GUID های مورد نظر را مشخص کنید.
  2. در صورتیکه نمایش GUID  ها می بایست با خط تیره، آکولاد یا به صورت حروف بزرگ باشند، گرینه های مورد نظر را انتخاب کنید.
  3. در انتها با استفاده از دکمه "تولید GUID", شناسه های منحصر به فرد  خود را مشاهده کنید.