ابزار های من

تولید اعداد تصادفی

کاربرد ابزار تولید اعداد تصادفی

برای بازی های شانسی ، قرعه کشی ، تولید رمز عبور و هرجایی که نیاز به عدد یا اعدادی هست که نباید طبق قاعده و فرمول مشخصی باشند و تصادفی و رندوم بودن آنها مهم است می توان از ابزار ساخت و تولید اعداد تصادفی استفاده کرد. در این ابزار هم امکان تولید اعداد صحیح و هم اعداد اعشاری وجود دارد. کافیست محدوده اعداد را مشخص کنید.
ابزارهای مشابه