ابزار های من

تولید لورم (lorem)

کاربرد ابزار تولید لورم (lorem)

لورم محتوای متنی بی معنی هست که معمولا در طراحی سایت و کاتالوگ و بروشور و موارد مشابه جهت نمایش بهتر ظاهر طرح بدون نیاز به محتوای واقعی استفاده می شود. امکان ساخت لورم های فارسی و انگلیسی هم به صورت جمله و هم به صورت پاراگراف در ابزار "تولید لورم" فراهم شده است تا طراحان و تمام افراد بدون نگرانی نسبت به فضای اشغال شده در طراحی خود توسط محتوای واقعی ، از آن استفاده کنند.
ابزارهای مشابه