;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

مشخص کردن اجزای آدرس اینترنتی

راهنمای ابزار

چگونه بخش های مختلف یک آدرس اینترنتی را مشخص کنیم؟

برای مشخص کردن بخش های مختلف یک آدرس اینترنتی با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. URL خود را وارد کنید.
  2. دکمه "نمایش اطلاعات" را کلیک کنید تا اطلاعات مربوطه نمایش داده شوند.