;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت هش CRC32

مثال های ساخت هش CRC32
راهنمای ابزار

چگونه متن خود را با الگوریتم CRC32 هش کنیم؟

برای هش کردن متن با الگوریتم CRC32 با استفاده از این ابزار می توانید به صورت زیر اقدام کنید :

  1. متن خود را در قسمت مشخص شده بنویسید.
  2. به صورت خودکار متن شما با الگوریتم CRC32 هش می شود.
  3. در صورتیکه گزینه "اعمال این ابزار بر روی تک تک خطوط" تیک خورده باشد، هر خط از متن به صورت جداگانه با الگوریتم CRC32 هش می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، کل متن به یکباره هش می شود.