;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت هش CRC16

مثال های ساخت هش CRC16
راهنمای ابزار

چگونه متن خود را با الگوریتم CRC16 هش کنیم؟

برای هش کردن متن با الگوریتم CRC16 با استفاده از این ابزار می توانید به صورت زیر اقدام کنید :

  1. متن خود را در قسمت مشخص شده بنویسید.
  2. به صورت خودکار متن شما با الگوریتم CRC16 هش می شود.
  3. در صورتیکه گزینه "اعمال این ابزار بر روی تک تک خطوط" تیک خورده باشد، هر خط از متن به صورت جداگانه با الگوریتم CRC16 هش می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، کل متن به یکباره هش می شود.