;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

ساخت هش MD4

مثال های ساخت هش MD4
راهنمای ابزار

چگونه متن خود را با الگوریتم MD4 هش کنیم؟

برای هش کردن متن با الگوریتم MD4 با استفاده از این ابزار می توانید به صورت زیر اقدام کنید :

  1. متن خود را در قسمت مشخص شده بنویسید.
  2. به صورت خودکار متن شما با الگوریتم MD4 هش می شود.
  3. در صورتیکه گزینه "اعمال این ابزار بر روی تک تک خطوط" تیک خورده باشد، هر خط از متن به صورت جداگانه با الگوریتم MD4 هش می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، کل متن به یکباره هش می شود.