ابزار های من

اطلاعات جامع URL

کاربرد ابزار اطلاعات جامع URL

AbsolutePath ، AbsoluteUri ، Authority ، DnsSafeHost ، Host ، IdnHost ، IsAbsoluteUri ، IsDefaultPort ، LocalPath ، OriginalString ، PathAndQuery ، Port ، Scheme ، UserInfo و بسیاری موارد دیگر از جمله اطلاعاتی درباره آدرس اینترنتی است که تقریبا هر برنامه نویسی در حین کار با آدرس های اینترنتی به آن نیاز پیدا می کند. ابزار "اطلاعات جامع URL" به همین منظور برای راحتی استفاده برنامه نویسان و تمام افرادی که به داشتن اطلاعات در مورد این مسئله نیاز دارند، می باشد.
ابزارهای مشابه