لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

استخراج پالت رنگی عکس

لطفا توجه فرمایید به دلیل زمانبر بودن استخراج رنگ های پر استفاده در عکس، ممکن است نمایش آنها کمی به کندی انجام شود
Alternate Text اینجا را کلیک کنید یا عکس مورد نظر خود را در این ناحیه بیندازید
مثال های استخراج پالت رنگی عکس
RGB(0,0,0)
~0.866
RGB(96,64,128)
~0.022
RGB(160,96,160)
~0.017
RGB(64,32,128)
0.014
RGB(128,64,160)
~0.012
راهنمای ابزار

چگونه رنگ های اصلی یک عکس را به دست آوریم؟

برای به دست آوردن رنگ های اصلی یک عکس با استفاده از این ابزار

  1. ابتدا عکس خود را با کلیک روی کادر مشخص شده، انتخاب کنید یا با کشیدن و رها کردن عکس در این کادر این کار را انجام دهید.
  2. دکمه "استخراج رنگ های پرکاربرد" را کلیک کنید.
  3. رنگ های پر استفاده در عکس استخراج شده و نمایش داده می شوند.