ابزار های من

نمایش رنگ های پراستفاده در عکس

اینجا را کلیک کنید
یا عکس مورد نظر خود را در این ناحیه بیندازید

کاربرد ابزار استخراج رنگ های پراستفاده در عکس

حتما تا به حال عکس هایی را دیده اید که در نگاه اول بسیار جذاب و زیبا هستند و این زیبایی را به خاطر رنگ های استفاده شده در این عکس ها می دانید. ابزار "نمایش رنگ های پراستفاده در عکس" رنگ هایی که بیشتر در عکس استفاده شده اند را استخراج کرده و حتی در صد استفاده از این رنگ در عکس را نشان می دهد و به این صورت می توانید از این مجموعه رنگ ها در جایی دیگر استفاده نمایید مانند انتخاب ست لباس ، دکور اتاق ، رنگ کردن عکسی دیگر ، طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل و ...
ابزارهای مشابه