ابزار های من

ابزارهای تاریخ و زمان در یک نگاه

نمایش تقویم شمسی و میلادی مشاهده تقویم به صورت ماهیانه و یا تمام طول سال مشاهده مناسبت های تقویم رسمی کشور
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی تبدیل گروهی تاریخ ها به همدیگر تبدیل تمام تاریخ های موجود در یک متن
کرنومتر با امکان شروع وتوقف نمایش بازه های هر چرخه و زمان نهایی هر کدام
امکان شروع وتوقف قابلیت مشخص نمودن ساعت, دقیقه و ثانیه
جمع و تفریق زمان ها با فرمت های ورودی مختلف نمایش نتیجه محاسبه در قالب فرمت های مختلف
شمارشگر معکوس برای رویدادهای مهم هر سال