ابزار های من

زمان سنج (Timer)

کاربرد ابزار زمان سنج (Timer)

استفاده از تایمر با قابلیت مشخص کردن ساعت ، دقیقه و ثانیه از امکانات ابزار "زمان سنج (Timer)" است که به راحتی قابل ست کردن و استفاده سریع می باشد. برای مواردی که محدودیت زمانی داریم و یا برای یک مهمانی ، تولد ، تلفن و ... انتظار می کشیم.
ابزارهای مشابه