ابزار های من

کرنومتر ( StopWatch )

کاربرد ابزار کرنومتر ( StopWatch )

استفاده از یک کرنومتر برای مواردی مثل انواع بازی هایی که زمان در آن نقش دارد و یا مسابقات ورزشی مانند دو و... می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ابزار "کرنومتر ( StopWatch )" امکان ثبت فاصله زمانی و زمان های ثبت شده را می دهد و به راحتی می توان نتیجه به دست آمده را با استفاده از سایت Lixt.ir به اشتراک گذاشت.
ابزارهای مشابه