ابزار های من

تبدیل تاریخ ها به یکدیگر

شمسی
میلادی
هجری قمری

تبدیل گروهی تاریخ هادر یک نگاه

کاربرد ابزار تبدیل تاریخ های شمسی و میلادی و قمری به یکدیگر به صورت تکی و گروهی

نیاز به تبدیل تاریخ بین تقویم های پر کاربرد در ایران مانند شمسی ، میلادی و قمری برای تمام افرادی که به نوعی با تاریخ ها و تقویم های کشورهای دیگر در ارتباطند بسیار لازم و ضروری می باشد. در ابزار "تبدیل تاریخ ها به یکدیگر" امکان این نوع تبدیل ها فراهم شده است. علاوه بر این نوع تبدیل به صورت تکی ، امکان تبدیل گروهی تاریخ ها هم وجود دارد. مثلا در صورتیکه نیاز به تبدیل چند تاریخ با هم دارید به جای تبدیل تکی آنها می توانید از ابزار تبدیل گروهی استفاده نمایید یا در صورتی که متنی شامل چندین تاریخ دارید می توانید متن را وارد کرده و با یک کلیک تمام تاریخ ها تبدیل خواهند شد در کمترین زمان ممکن.
ابزارهای مشابه