ابزار های من

محاسبات زمانی

00:00:00
0 ثانیه 0 دقیقه 0 ساعت 0 روز

کاربرد ابزار محاسبات زمانی / جمع و تفریق زمان ها

جمع و تفریق کردن زمانها زمانبر تر و دقیق تر از جمع و تفریق کردن اعداد می باشد. جمع ساعت کارکرد ماهانه برای پرداخت حقوق ، جمع ساعت های کار انجام شده ، مجموع ساعت های انجام بازی ، مطالعه و .... همه با استفاده از ابزار "محاسبات زمانی" به راحتی امکان پذیر است. علاوه بر وارد کردن اطلاعات تاریخ ها به صورت دستی ، می توانید فایل متنی حاوی زمان ها را آپلود کرده و سیستم به صورت خودکار محاسبات را انجام می دهد.
ابزارهای مشابه