;

لیستی از ابزار های پراستفاده در litb.ir برای شما مهیا شده است.

کوتاه کننده متن

تعداد حروف
جهت حذف کردن
مثال های کوتاه کننده متن

پر استفاده ترین ابزارهای متن

مرتب کردن حروف متنحروف یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم تبدیل متن به عکسساخت یک عکس از روی یک متن مقایسه متنبه دست آوردن تفاوت های بین دو متن بررسی حداکثر طول پست در تلگرامآیا می توانم این متن را در تلگرام پست کنم؟ برعکس کردن ترتیب کلمات متننمایش کلمات یک متن از انتها به ابتدا آمار و اطلاعات متنتمام ابزارهای آمارگیری متن در یک ابزار حذف خطوط تکراری از لیستتولید یک لیست بدون آیتم های تکراری مرتب کردن کلمات متنکلمات یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد کلمات متنچند کلمه در متن من وجود دارد؟ بررسی چگالی کلمات در متنشمارش و مقایسه تعداد استفاده شده هر کلمه در متن بررسی حداکثر طول پست در توئیترآیا می توانم این متن را در توئیتر پست کنم؟ مرتب کردن خطوط متنخطوط یک عبارت را به ترتیب نمایش دهیم شمارش تعداد خطوط متنچند خط در متن من وجود دارد؟ محاسبه حجم متنمتن من چند بایت است و چقدر جا می گیرد؟ اضافه کردن کلمه به انتهای متنتبدیل 'یک امتیاز' به 'یک امتیاز مهم' تبدیل حروف متن به حروف کوچکنمایش یک متن انگلیسی با حروف کوچک
راهنمای ابزار

چگونه یک متن را کوتاه کنیم؟

برای کوتاه کردن یک متن با استفاده از این ابزار، می توانید به صورت زیر اقدام کنید:

  1. متن ورودی را ثبت کنید.
  2. حداکثر تعداد حروفی که می بایست در نتیجه نهایی وجود داشته باشد را مشخص کنید.
  3. جهت حذف کردن حروف اضافه را مشخص کنید.
  4. در صورتیکه گزینه "اعمال این ابزار بر روی تک تک خطوط" تیک خورده باشد، هر خط از متن به صورت جداگانه کوتاه می شود و در صورتیکه تیک نخورده باشد، کل متن به یکباره کوتاه می شود.
  5. در هنگام تغییر هر کدام از موارد بالا نتیجه به صورت خودکار نمایش داده می شود.