ابزارهای تاریخ و زمان در یک نگاه

نمایش تقویم شمسی و میلادی

مشاهده تقویم به صورت ماهیانه و یا تمام طول سال

مشاهده مناسبت های تقویم رسمی کشور

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی

تبدیل گروهی تاریخ ها به همدیگر

تبدیل تمام تاریخ های موجود در یک متن

کرنومتر با امکان شروع وتوقف

نمایش بازه های هر چرخه و زمان نهایی هر کدام

امکان شروع وتوقف

قابلیت مشخص نمودن ساعت،دقیقه و ثانیه

جمع و تفریق زمان ها با فرمت های ورودی مختلف

نمایش نتیجه محاسبه در قالب فرمت های مختلف

شمارشگر معکوس برای رویدادهای مهم هر سال